અવનવું

હોમ  |

પરિચય

તાપી નદીના કિનારે આવેલું સુરત શહેર એ ગુજરાતનું આર્થિક પાટનગર ગણાય છે. સુરત એ દક્ષિણ ગુજરાતમાં આવેલ સમૃધ્ધ અને પ્રગતિશીલ જીલ્લો છે. સુરત જીલ્લામાં આવેલા ઉકાઇનું વિશાળ જળ સરોવર અને સુરતની પશ્ચિમે આવેલા અરબી સમુદ્રનો કિનારો એ જીલ્લાની આગવી ઓળખ છે. ભૌગોલિક તથા વિસ્તારની દ્રષ્ટિએ પણ સુરત અમદાવાદ પછી રાજયનું મોખરાનું સ્થાન ભોગવે છે. હીરાનગરી તરીકે સુરત શહેરની સમગ્ર વિશ્વમાં આગવી ઓળખ છે. હીરાની બનાવટમાં સુરત શહેર સમગ્ર વિશ્વમાં મોખરાનું સ્થાન ધરાવે છે. છીરા ઉઘોગની જેમ ટેક્ષટાઇલ ઉઘોગ પણ સુરત શહેરની આગવી ઓળખ છે. ‍િવશ્વ વિખ્યાત સિન્થેટિક સાડીઓનું ઉત્પાદન સુરત શહેરમાં થાય છે. આ ઉપરાંત સુરતમાં મગદલ્લા અને હજીરા જેવા ર્પોટના વિકાસ પણ થયેલ છે. છજીરા ખાતે રિલાયન્સ ઇન્ડસ્ટ્રીઝ, એસ્સાર સ્ટીલ, ક્રિભકો, ઓ.એન.જી.સી., એલ. એન્ડ ટી. વિગેરે જેવા અગ્રણી ઔઘોગિક ગૃહો આવેલા છે.

વાહન વ્યવહારની દ્રષ્ટિએ પણ સુરત રાજયમાં અમદાવાદ પછી સૌથી વધારે વાહનો ધરાવતું શહેર છે. આમ સુરત શહેર તથા જીલ્લાએ સમગ્ર રાજય, દેશ તથા વિશ્વમાં આગવી ઓળખ ઉભી કરેલ છે.

સરકારશ્રી દ્વારા ધડી કાઢવામાં આવેલ મોટર વાહન અધિનિયમ તથા કેન્દ્રીય મોટર વાહન નિયમો તથા ગુજરાત મોટર વાહન નિયમો તથા મોટર વાહન ટેક્ષ, એકટ અને નિયમોમાં કરેલ જોગવાઇઓ મુજબ જાહેર જનતાને લગતી તમામ પ્રકારની કામગીરી કરવામાં આવે છે.

 આપની સેવામાં
શિખાઉ લાઇસન્સ કસોટી - ડેમોન્સ્ટ્રેશન
ફી માળખું
કર માળખું
દંડ માળખું
માહિતી મેળવવાના અધિકાર
(વાહનવ્યવહાર કમિશનરશ્રીની કચેરી)
નાગરિક અધિકાર પત્ર
કયા કામ માટે કોને અરજી કરવી
ફરિયાદ
પ્રશ્નો - ઉત્તર
જીલ્લાઓના કોડ
રાજ્યોના કોડ નંબર
શબ્દકોષ
ફોર્મ્સ
પસંદગીના નંબર
સંપર્ક
આર.સી.બુક/ડ્રાઇવીંગ લાયસન્સ ડીસ્પેચ રિપોર્ટ
એઆરટીઓ વ્યારા માહિતી
List of alloted Registration marks on,Two-wheelers, Four-wheelers and LGV-wheelers
Online Appointment information for Driving Licence and Learning Licence
 સંપર્ક માળખું

સંપર્ક માળખું

 વિગતવાર જૂઓ
 

અમારા વિશે


લક્ષ્ય અને હેતુ
આવકની માહિતી
તાલુકા કેમ્‍પ
વહીવટી માળખું
હોદ્દાઓની વિગત
અધિકારીઓની સત્તા અને ફરજો
જાહેર માહિતી અધિકારી
શાખાઓની વિગત
જીલ્‍લામાં વાહનોની સંખ્‍યા

નીતિ


કાયદા અને નિયમો
ઠરાવો અને પરિપત્રો

મદદ


ફોર્મ્સ
સંપર્ક

પ્રવૃત્તિઓ


સલામતી
નોંધણી
પરમિટ
લાયસન્‍સ
અમલીકરણ
આંકડાકીય માહિતી
પ્રદૂષણ
ઇંધણ પસંદગી
કર પધ્ધતિ

માર્ગ સલામતિ


રોડ સપ્તાહ
રોડ સાઇન
શું કરવું - શું ન કરવું

Ministry of Road Transport and Highways
Gujarat State Wide Area Network
Commissioner of Transport
Official Gujarat State portal
Sarthi
Vahan
FTA HSRP Solutions Pvt Ltd.
Automated Driving Test Track-Appointment
Automated Driving Test Track-Mandatory Signals
Automated Driving Test Track-Appointment Tracking
Chief Electoral Officer, Gujarat State
Statue of Unity
India Government Portal Vibrant Gujarat My Government

ડિસક્લેઇમર   |   પ્રતિભાવ  |  સાઈટમેપ

મુલાકાતી નંબર: 1171800 Last updated on 08-05-2017